Varför sommartid?

Guider

Sommartid innebär att den lokala tiden flyttas fram en timme under sommarens del av året. Det här gör man för att bättre kunna nyttja den ljusa delen av dygnet. Främst för de som kliver upp vid bestämda klockslag. I de länder som ligger närmare polerna, som exempelvis Sverige, gör sommartiden störst skillnad under våren och hösten. Under sommaren i Sverige sträcker sig dagsljuset över den största delen av dygnet då många är vakna.

Varför sommartid? – Effekt och hälsa

Effekten av att de som kliver upp vid bestämda klockslag behöver kliva upp en timme tidigare under sommartiden samt effekten av att ställa om klockan har varit svårt att påvisa. Mängden arbetsolycksfall däremot, har visat sig öka vid omställningen till sommartid. Det här är en följd av sömnbristen som uppstår. Hos riskgrupper samt personer med svårigheter att ställa om sin egen dygnsrytm har det visat sig en ökning av bland annat hjärtinfarkter och självmord.