Hur många bor i Stockholm?

Blogg Ekonomi Guider Hem

Att räkna ut hur många som bor i Stockholm kan du ta reda på genom antal folkbokförda. Men antalet människor som flyttar in till staden och vilka som flyttar ut blir konstant ändrat. Det som även påverkar siffrorna är födslar och dödsfall.

Därmed bidrar det till att befolkningssiffrorna är mer dagsaktuella, men det går däremot att göra en förväntad uträkning. Befolkningsantalet blir även ändrat genom oförutsägbara händelser som till exempel vid pandemi som covid-19 och genom krig som i Ukraina.

Hur många bor i Stockholm nu

Befolkningen har ökat hela tiden sedan 1987.

  • Mellan åren 2020 och 2021 låg befolkningsantalet på närmare 975 000.

I Stockholms tätort bodde det året 2020, 1 600 000 människor som innefattar tolv kommuner. Stockholms stad är den snabbast växande staden i Europa i procent räknat. Det uppskattas att det år 2030 är en befolkningstillväxt som kommer att landa på ungefär 2 400 000 invånare