Byggbeskrivningar

För att kunna bygga något, exempelvis ett hus måste en byggbeskrivning finnas. Denna byggbeskrivning beskriver exakt vad som kommer ingå i själva bygget. Utöver detta, visar även en byggbeskrivning hur stora de olika rummen ska vara (inklusive toa, kök och vardagsrum). Det visar också hur man vill att det ska se ut, en miniatyr över de idéer man har som man vill ska förverkligas i ens bygge.

Varför är byggbeskrivningar bra?
Genom att anlita ett företag eller en konsult kan man på ett noggrant sätt genomarbeta den information som krävs för bygget för att i ett senare skede kunna skapa de rätta förutsättningarna.

En byggbeskrivning ser till att underlätta ett byggprojekt riktigt mycket. Man arbetar tätt ihop med beskrivningsavdelningen som ser till att arbeta med markbeskrivningar, byggnads- och rumsbeskrivningar samt andra föreskrifter är administrativa. Detta görs i alla projekteringsskeden och i alla möjliga tänkbara entreprenadformer.

Varför anlita ett företag som arbetar med byggbeskrivningar?
Det som är bra med att anlita ett företag som kan detta område, är att det görs ett tätt samarbete med andra viktigt aktörer i byggprojektet. Man samarbetar med övriga viktiga konsulter samt arkitekten. Med hjälp av denna samling av expertis, tar man gemensamt fram systemhandling, programhandling eller ett anbudsunderlag som är fullständigt för det man som beställare behöver. I vissa sammanhang ingår även tekniska beskrivningar samt administrativa föreskrifter i specialutformade textbaserade beskrivningsprogram.